Turism Romania
blank

Obiective Turistice

Cazare Hartă Imagini Jurnal Turistic Comunitate

Mănăstirea Ramet

Mulțumim colaboratorilor: gabi, Gligor

(5 voturi)

Informații
Generale

Galerie
Foto
Hartă
Turistică
Cazare
în Apropiere
Păreri și Sfaturi
Pentru Turiști
Agrement

Istorie, Cultura, Traditie, Legende, Manastiri, Biserici

Informații Geografice

Cea mai apropiata localitate
Ramet, jud. Alba

Județ
Nespecificat

Zona Turistică
Transilvania

Coordonate Geografice
46.01074946277177(Lat.), 23.650805664062545(Lon.)

Accesibilitate

Specifică o localitate de pornire și afișează harta rutieră spre Ramet, jud. Alba.

( hartă rutieră )

De aici, obiectivul turistic este accessibil
mașina de familie, fără mijloace de transport în comun

Descriere

Manastire de maici
Staret:
Adresa: Ramet, jud. Alba
Telefon:
Acces:
Ctitor: calug. Ghenadie si Romulus
Anul zidirii: 1214
Hramul: Izvorul Tamaduirii, Nasterea Maicii Domnului, Sf. Nicolae, Adormirea Maicii Domnului, Sf. Apostoli Petru si Pavel


Manastirea Ramet: Istoric


Rameþ
Este situatã la circa 12km vest de Aiud, 17 km nord-vest de Teiuº ºi 36 km nord-vest de Alºba Iulia. Mãnãstirea este aºezatã in valea ingustã ºi stancoasã sãpatã de apa Geoagiului in Munþii Trascãului, fiind dominatã de pereþi de calcar ce se ridicã de o parte ºi de alta a vãii. Pe langã mãnãstire se strecoarã la vale apa Mogoºului.
Scurt istoric
Aºezãmantul este printre cele mai vechi mãnãstiri ortodoxe din Transilvania, dupã unii autori chiar de la inceputul sec XIII , are prima datã certã anul 1376, menþionat pe al doilea strat de picturã interioarã, aceasta insemnand cã biserica a fost ziditã cu mult inainte. Toponimul Rameþ ar deriva de la Eremit=pustnic, concluzia fiind cã a fost intemeiatã de cãlugãrii retraºi in sihãstrie la adãpostul stancilor de aici. In 1506, mãnãstirea a fost luatã sub ocrotiorea domnitorului Radu Vodã al Þãrii Romineºti, care a primit de la regele Vladislav moºia de la Stremþ in þinutul Rameþilor. Fãcand parte din domeniul de la Stremþ, manastirea a fost ocrotitã ºi ingrijitã de familii boiereºti, proprietare ale domeniului. Sunt cunoscute douã distrugeri ale mãnãstirii in perioada frãmantatã de lupe ale romanilor transilvãneni pentru apãrarea ortodoxiei din sec al XVIII-lea. Mãnãstirea Rameþ, pe langã importantul rol religios ºi naþional, a avut ºi un deosebit rol de instruire ºi cultural.
Arhitectura
Mãnãstirea Rameþ reprezintã o etapã evoluatã a arhitecturii romaneºti in Transilvania ãn care se vede tendinþa de inlocuire a stilºului gotic ºi de adaptare a exigenþelor cultului ortodox. Biserica Veche este construitã din piatrã, in formã de navã dreptunghiularã, cu o boltã cilindricã. In partea de apus care o tindã deasupra cãreia este un turn maisiv. Ultima restaurare fiind fãcutã in anii 1987-1989, cãrora li se datoreazã intregul parament al faþadei.
Pictura
Monumentul pãstreaza fragmentar mai multe straturi d picturã de valori diferite. Cea mai veche picturã dateazã din anul 1300. Al doilea strat de picturã, de o mare valoare, atat documentarã cat ºi artisticã, poate fi datat cu precizie, datoritã inscripþiei d pe coloana din dreapta a bisericii unde putem citi atat anul 1376, cat ºi numele meºterului, Mihu de la Criºul Alb, ºi cel al Arhiepiscopului Ghelasie, egumen al mãnãstirii ºi primul Arhiepiscop roman-ortodox din Transilvania. Pictura lui Mihu se detaºeazã prin mãiestria desenului, simþul culorilor, varietatea fizionomiilor, precizia ºi frumuseþea grafiei. Un alt strat de picturã de facturã post-brancoveneascã, care dateazã din 1749, are de asemenea o certã valoare artisticã.
Biserica nouã
Are ca hramuri Adormirea Maicii Domnului ºi Sfinºii Apostoli Petru ºi Pavel, construitã din zid in formã de cruce in anii 1982-1986 este d dimensiuni monumentale. Este compartimentatã in altar, naos ºi pronaos. Are un pridvor deschis, susþinut din stalpi mari de piatrã ºi cu pardosealã de marmurã, ca ºi biserica. Acoperiºul sete din tabla vopsitã maro, cu streaºinã mare, care protejeazã pictura din partea superioarã a zidurilor. Construcþia s-a putut face cu ajutorul mai multor ctitori, a credincioaºilor ºi cu osteneala soborului mãnãstirii.
Pictura Bisericii Noi
S-a fãcut in anii 1988-1991 de pictorul Grigore Popescu ºi ucenicii lui, cu contribuþia financiarã a preotului Alexandru Leu, Elena, soþia sa, ºi alþi donatori, pentru pomenirea lor in impãrãþia lui Dumnezeu. Biserica s-a sfinþiat la 30 iunie 1992, cu acest prilej fiind canonizat Sfantul Ghelasie, egumenul mãnãstirii, ºi prim-Arhiepiscop al Transilvaniei in a doua jumãtate a secolului al XIV-lea. In 1969 a fost creat un muzeu in vechea clãdire, vis-a-vis de bisericã, in care sunt expuse o colecþie de icoane pe lemn ºi pe sticlã, carte veche, exponate de valoare arheologicã, etnograficã ºi bisericeascã.
Mai mulþi oameni de culturã ºi ºtiinþã, vizitand mãnãstirea ºi-au insemnat impresiile ºi gandurile lor.
Nicolae Iorga-1906
Tocmai in valea in care te cobori prin pietriº sub aceastã intreitã cununã sãlbaticã, vechea manãstioarã vorbeºte despre un lung trecut de sãrãcie ºi primejdie.
George Ivaºcu 1972
Pildã a construcþiei, a vredniciei ºi statorniciei naþionale, Mãnãstirea Rameþ despre care Nicolae Iorga are cuvinte atat de frumoase, rãmane in amintirea fiecãruia dintre noi ca un adanc moment de reculegere pe firul istoriei romaneºti.
Prof. Dr. Vasile Netea 1978
Azi ca ºi ieri, mãnãstirea de la Rameþ este o vatrã a spiritului creºtin ºi patriotic romãnesc, un popas emoþionant pentru toþi cei ce vin ca sã se cuminece la izvoarele credinþei strãmoºeºti ºi ale marilor noastre izvoare istorice.

Obiective Turistice pe o rază de 50 Km

Cazare pe o rază de 50 Km

Unitate Turistică Exemplu

sloganul dumneavoastră aici

Clasificare:

Localizare: Poiana Mărului

Aprecieri: 

Pentru ca fiecare vizitator să-și formeze o impresie despre unitatea dunmneavoastră este bine să definiți o foarte scurtă prezentare ce va apărea în majoritatea paginilor principale respectiv în motoarele de căutare. Astfel indiferent pe ce pagină a mini site-ului dumneavoastră sosește clientul, va avea acces la o scură prezentare. Încercați să cuprindeți tot ce este mai important, mai captivant despre afacerea dumneavoastră în acest paragraf.

Informații

about us termeni si conditii politica de confidentialitate

Contact

invita prieteni contact administrator opinia ta raportează eroare

Copyright © 2010 - 2016 
Romania Tourist Info

Regiuni Turistice

transilvania moldova muntenia banat crișana bucovina oltenia dobrogea marea neagră delta dunării dunărea bucurești maramureș

Categorii
Obiective Turistice

orașe muzee case memoriale cetăți / castele mănăstiri / biserici turism rural drumeție munți peșteri lacuri râuri pescuit parcuri naționale rezervații naturale

Utile

Hartă Rutieră

Colaboratori

gabiGligor

 

Referinte

Romania Tourist Info pe Facebook Romania Tourist Info pe Twitter RSS feed
PageRank Checking Icon

Parteneri

Societatea Carpatină Ardeleană Harta Rutiera a Romaniei toți partenerii