Turism Romania
blank

Obiective Turistice

Cazare Hartă Imagini Jurnal Turistic Comunitate

Mănăstirea Polovragi

Mulțumim colaboratorilor: gabi

(3 voturi)

Informații
Generale

Galerie
Foto
Hartă
Turistică
Cazare
în Apropiere
Păreri și Sfaturi
Pentru Turiști
Agrement

Istorie, Cultura, Traditie, Legende, Manastiri, Biserici

Informații Geografice

Cea mai apropiata localitate
Polovragi, jud. Gorj

Județ
Nespecificat

Zona Turistică
Oltenia

Coordonate Geografice
45.03958311196041(Lat.), 23.276540946960495(Lon.)

Accesibilitate

Specifică o localitate de pornire și afișează harta rutieră spre Polovragi, jud. Gorj.

( hartă rutieră )

De aici, obiectivul turistic este accessibil
mașina de familie, fără mijloace de transport în comun

Descriere

Manastire de maici
Staret: Maica Stavrofora Evghenia Vaida
Adresa: Polovragi, jud. Gorj
Telefon:
Acces: Este situata la 18 km. vest de Horezu pe soseaua Ramnicu Valcea-Targu Jiu, intersectie pentru comuna Polovragi, la poarta Cheilor Oltetului si in apropiere de pestera Polovragi
Ctitor: Radu Comisul si Patru Spatarul fiii marelui boier Danciu Zamona
Anul zidirii: 1505
Hramul: Adormirea Maicii Domnului

Manastirea Polovragi: Istoric

Biserica Sfintei Manastiri Polovragi a fost ctitorita intre anii 1504-1505 de Radu Comisul si Patru Spatarul fiii marelui boier Danciu Zamona.In 1629,in timpul domnitorului Alexandru Ilies, manastirea intra in posesia banului Craiovei Paraianu Milescu .Cu ajutorul domnitorului Matei Basarab, Danciu Paraianu reface asezamantul in 1643 iar Sfantul Constantin Brancoveanu, adauga pridvorul, clopotnita si zidul de incinta .

Pictura a fost executata in fresca de primii zugravi ai Scolii de la Manastirea Hurez. In nordul incintei, intr-o alta curte,este bolnita ctitorita de Episcopul Clement intre 1732-1738. Fiind fortificata ,Tudor Vladimirescu a folosit-o ca baza de operatiuni militare.
Este situatã pe ºoseaua naþionalã Craiov-Drobeta Turnu Severin, in centrul oraºului Strehaia pe stanga, venind dinspre Craiova. Are in faþã spitalul, la vest ªcoala Generalã ºi primãria oraºului. Se gãseºte la 800 km NE de halta Strehaia de unde o ºi vedem biserica fiind la o altitudine mai mare
Scurt istoric: Biserica a fost ziditã din temelie in anul 1645 de Matei Basarab Voievod, dupã cum scri in pisania originalã deasupra uºii, la intrare” Aceastã Sfantã bisericã, cu voia ºi ajutorul lui Dumnezeu ziditu-s-au din temeiu cu pofta ºi cheltuiala a prealuminatului ºi milostivului domn Io, Matei Basarab voievod a toatã Þara Romaneascã, impreunã cu doamna sa gospoja Ileana intru prea inãlþatul ºi de tot inchinatul nume al Preasfintei ºi de Viaþã Fãcãtoare troiþeintru al 13-lea an de domnie a lor veleatul Bastia Mira 7153 ispenia 1645.” De la inceput a fost intemeiatã ca mãnãstire pentru cãlugãri ºi a fost inzestratã de Matei Basarab cu moºiile ºi satele din Strehaia ºi din apropier. Totodatã i s-a dat ºi jumãtate din vama targului Strehaia, precum aratã hrisovul de inzestrare din 6 martie 1653. C-tin Brancoveanu, prin hrisovul din 1705 octombrie 24, intãreºte aceste danii. Prin hrisoavele domnilor din perioada 1808-1819, veniturile mãnãstirii erau atribuite orfelinatului din Bucureºti pentru creºterea ºi inzestrarea copiilor din toatã þara. Se crede cã panã in 1826 biserica a fost reparatã de 2 ori, o data intimpul lui C-tin Brancoveanu cand i s-a adãugat pridvorul, dar nu s-a intervenit asupra zugrãvelilor ºi picturii originale interioare. In 1826 s-au fãcut reparaþii mai radicale, cand pest pictura veche s-a dat o nouã tencuialã realizatã de Barbu Zugravu. In acest an, prin grija ºi cheltuiala Protosinchelului Kir Axinte, stareþul mãnãstirii, s-au reparat clãdirile anexe, s-a reparat ºi s-a inãlþat zidul imprejmuitor ºi s-a construit un foiºor la fantana din curte. Din spusele ºi insemnãrileloclnicilor bãtani, reiese cã ultima reparaþie s-a fãcut in 1896,cand au fost vãruiþi pereþii in exterior, dar nu s-a umblat la pictura interioarã. Tot atunci au fost demolate chiliile aflate in ruinã ºi vechiul palat domnesc aflat in estl bisericii. Dupã secularizarea averilor mãnãstirºti, s-a desfiinþat mãnãstirea, rãmanand bisericã pentru mireni cu o propritate de 75 ha teren panã in 1950. Intre 1962-1969, acest sfant locaº a fost renovat de Direcþia Monumentelor Istorice din Bucureºti,redandu-i-se starea iniþialã ºi aspectul unui adevãrat monument naþional, istoric ºi artistic. Biseica este imprejmuitã cu zid de cãrãmidã presatã, inalt de 4-5 m, prevãzut cu creneluri de apãrare din 2 in 2 m.
Aprecieri tehnice: Biserica este in formã de cruce, cu zid de cãrãmidã gros, inaltã, cu o turlã mare de pronaos. Este compartimentatã in altar, naos ºi pronaos. Naosul, foarte spaþios este despãrþit de pronaos(cu un spaþiu mai mic) printr-un zid care lasã o deschidere cat o uºã pentru circulaþie. Catapteasma este din zid gros. Are un pridvor deschis susþinut de 10 coloane de zid. Pardoseala bisericii este din cãrãmidã. Este acoperitã cu ºindrilã. Zidurile exterioare au la mijloc douã braie din cãrãmidã aparentã aºezatã pe muchie ( dinþi de fierãstrãu).
De reþinut cã, in perioada 1673-1689 in incinta mãnãstirii a avut loc sediul Episcopia Strehaia, Episcop fiind Kir Daniel. Existenþa Episcopiei este confirmatã de pisania de pe zidul din cerdacul chiliilor arhiereºti, demolate in 1826. S-a pãstrat o copie in pomelnicul ctitoricesc fãcut in 1759 de egumenul Teodosie. Din cuprinsul pisaniei se desprinde existenþa unei tradiþii redatã atunci caa fapt istoric, ºi anume cã la Strehaia ar mai fi foat o Episcopie inainte de intemeierea Episcopiei de la Ramnic, probabil in 1496. Tradiþia transmisã prin cronica þãrii aºazã la Strehia al doilea scaun al bãniei Olteniei, probabil in cursul sec. al XV-lea, cand banii pãrãsesc Severinul cãzut sub unguri ºi-i gãsim la scaunul bãniei din Craiova. Fapt sigur este cã Banoveþii Craioveºti din sec. al XV-lea ºi al XVII-lea erau proprietari strehãieni unde iºi aveau reºedinþa temeinicã ºi cu carecter domnesc, pãstrandu-li-se amintire panã azi, prin numele satului „Lunca Banului” din apropierea Strehaiei. Se spune cã Mihai Viteazul s-a nãscut la Strehaia in palatul domnesc al tatãlui sãu, Pãtraºcu Vodã ºi cã ar fi zidit o bisericuþã cu altarul spre miazãzi intr-o noapte cand se afla in rãzboi cu turcii (N. Iorga). Dupã evenimentele din 1989 biserica de mir Strehaia ºi-a recãpãtat statutul de mãnãstire pentru cãlugãri, aºa cuma fost la incpultul existenþei sale.

Obiective Turistice pe o rază de 50 Km

Cazare pe o rază de 50 Km

Unitate Turistică Exemplu

sloganul dumneavoastră aici

Clasificare:

Localizare: Poiana Mărului

Aprecieri: 

Pentru ca fiecare vizitator să-și formeze o impresie despre unitatea dunmneavoastră este bine să definiți o foarte scurtă prezentare ce va apărea în majoritatea paginilor principale respectiv în motoarele de căutare. Astfel indiferent pe ce pagină a mini site-ului dumneavoastră sosește clientul, va avea acces la o scură prezentare. Încercați să cuprindeți tot ce este mai important, mai captivant despre afacerea dumneavoastră în acest paragraf.

Informații

about us termeni si conditii politica de confidentialitate

Contact

invita prieteni contact administrator opinia ta raportează eroare

Copyright © 2010 - 2016 
Romania Tourist Info

Regiuni Turistice

transilvania moldova muntenia banat crișana bucovina oltenia dobrogea marea neagră delta dunării dunărea bucurești maramureș

Categorii
Obiective Turistice

orașe muzee case memoriale cetăți / castele mănăstiri / biserici turism rural drumeție munți peșteri lacuri râuri pescuit parcuri naționale rezervații naturale

Utile

Hartă Rutieră

Colaboratori

gabi

 

Referinte

Romania Tourist Info pe Facebook Romania Tourist Info pe Twitter RSS feed
PageRank Checking Icon

Parteneri

Societatea Carpatină Ardeleană Harta Rutiera a Romaniei toți partenerii