Turism Romania
blank

Obiective Turistice

Cazare Hartă Imagini Jurnal Turistic Comunitate

Mănăstirea Moldovita

Mulțumim colaboratorilor: Scoala, gabi

(14 voturi)

Informații
Generale

Galerie
Foto
Hartă
Turistică
Cazare
în Apropiere
Păreri și Sfaturi
Pentru Turiști
Agrement

Istorie, Cultura, Traditie, Legende, Manastiri, Biserici

Informații Geografice

Cea mai apropiata localitate
Vatra Moldovitei, jud. Suceava

Județ
Nespecificat

Zona Turistică
Bucovina

Coordonate Geografice
47.64915746577795(Lat.), 26.309497070312545(Lon.)

Accesibilitate

Specifică o localitate de pornire și afișează harta rutieră spre Vatra Moldovitei, jud. Suceava.

( hartă rutieră )

De aici, obiectivul turistic este accessibil
mașina de familie, fără mijloace de transport în comun

Descriere

Manastire de maici
Staret:
Adresa: Vatra Moldovitei, jud. Suceava
Telefon:
Acces:
Ctitor: Petru Rares
Anul zidirii: 1532
Hramul: Bunavestire

Manastirea Moldovita: Istoric

Este situatã pe ºoseaua Vatra Dornei- Suceava, la 25 km nord de Campulung Moldovenesc ºi la 30 km sud vest de mãnãstirea Suceviþa.
Intre anii 1402 – 1410, Alexandru cel Bun a zidit prima bisericã. A populat-o cu cãlugãri ºi a inzestrat-o cu toate cele trebuincioase.
Din cauza alunecãrilor de teren, biserica s-a prãbusit , dar in 1532, Petru Rareº a construit actuala manãstire la cateva sute de metri sud de vechea manãstire. A imprejmuit-o cu un zid de apãrare inalt de 6 m ºi gros de 1,2 m , prevãzut cu tunuri de pazã ºi metereze.

Deasupra intrãrii principale in mãnãstire este sculptatã in paitrã vechea stemã a Molodovei. In sec. al XVII-lea un incendiu a provocat mari stricãciuni mãnãstirii , iar din 1755 panã la caºitgarea primului Rãzboi Mondial 1918, din pricina ocupaþiei austriece, mãnãstirea a deveni bisericã de mir. S-a reinfiinþat ca mãnãstire dupã rãzboi, avand obºte de cãugãri, ca in 1931 sã devinã mãnãstire de maici. Intre anii 1954 ºi 1960 au fost executate numeroase lucrãri de consolidare ºi restaurare cu fondurile statului. A fost renovat acoperiºul bisericii, fiind readus la forma iniþialã, care se poate vedea ºi in tabloul votiv. Chiliile de pe partea de sud au fost in intregime restaurate. Alte importante reparaþii s-au fãcut mãnãstirii intre anii 1985 ºi 1986, in urma cãrora aceasta se prezintã ca una dintre cele mai frumoase ºi mai valoroase monumente bisericeºti.
Aprecieri tehnice
Mãnãstirea este o construcþie de zid, in plan treflat, cu spaþiul compartimentat in altar, naos, camera mormintelor, pronaos, pridvor inchis. Biserica mai are ºi un pridvor deschis: Catapeteasma, in lemn ºi auritã, dateazã din vremea lui Petru Rareº. Naosul primeºte lumina de la douã ferestre, aºezate una la absida de sud, ºi cealaltã la absida de nord. Pe naos se aflã o turlã aºezatã pe o bazã dublã. Este luminatã de patru ferestre ºi are in exterior formã octogonalã. Deasupra bolþii circulare se aflã tainiþa. Bolta pronaosului, cu douã sisteme de arcuri incruciºate, este foarte frumoasã. Intrerea in pronaos se face printr-o uºã dreptunghiularã, invadratã de un chenar cu muluri in arc frant. In pronaos se gãsesc cinci morminte ale diferiþilor demnitari ai Moldovei. Pridvorul deschis este susþinut de patru stalpi ed piatrã, groºi, in faþã, ºi de alþi doi in spate, langã zid. Este ºi el pictat. Pardoseala bisericii este dim marmurã ºi este acoperitã cu ºindrilã. Faþadele exterioare sunt impoodbite in zona absidelor cu firide alungite.
Pictura
A fost executatã in 1537, atat in interior cat ºi in exterior, in tehnica frescã, stil bizantin, cu unele elemente noi, caracteristice ºcolii de picturã bisericeascã din Moldova. Executanþii au fost meºteri zugravi moldoveni. In interior pictura este impãrþitã dupã regulilee prevãzute in erminie. Pe peretele din dreapta naosului se aflã tabloul votiv,in care este prezentat domnitorul Petru Rareº cu soþia sa Elena ºi fiii lor Iliaº ºi ªtefan. Picturile de pe faþadele exterioare ale celor trei abside reprezintã biserica cereascã. Pe peretele de miazãzi sunt redate “Asediul Constantinopolului”, “Arborele lui Elisei” ºi “Vãmile Vãzduhului”, iar la apus este infãþiºatã “Judecata de Apoi”. Este o picturã monumentalã, admiratã de toþi cei care calcã pragul Moldoviþei.
Muzeul mãnãstirii tezaurizeazã douã epitafuri din epoca lui ªtefan cel Mare, unjilþ care, dupã trediþie, dateazã din vremea lui Petru Rareº, ºi douã strane din secolul al XVIII-lea cu o valoare istoricã ºi artisticã inestimabilã.
Activitatea cultural-bisericeascã
Moldoviþa a fost una din mãnãstirile in care a inflorit cultura bisericeascã in veacurile XV-XVII. Dupã unele cercetãri mai noi, Moldoviþaa este prima dintre mãnãstirilemoldovene la care au ajuns prototipirile literaturii slavo-romane in secolul al XV-lea. Aici a inflorit o adevãratã ºcoalã de copiºti ºi miniaturiºti de la care se pãstreazã ºi azi, la biblioteca mãnãstirii Dragomirna aproape 50 de manuscrise de o valoare deosebitã, majoritatea din veacul al XV-lea

Monument UNESCO, manãstirii Moldoviþa i s-a decernat premiul “Mãrul de Aur”, acordat de Federaþia Internaþionalã a Ziariºtilor manãstirilor din nordul Moldovei, pentru valoarea lor in contextul artei ºi culturii universale.

Obiective Turistice pe o rază de 50 Km

Cazare pe o rază de 50 Km

Unitate Turistică Exemplu

sloganul dumneavoastră aici

Clasificare:

Localizare: Poiana Mărului

Aprecieri: 

Pentru ca fiecare vizitator să-și formeze o impresie despre unitatea dunmneavoastră este bine să definiți o foarte scurtă prezentare ce va apărea în majoritatea paginilor principale respectiv în motoarele de căutare. Astfel indiferent pe ce pagină a mini site-ului dumneavoastră sosește clientul, va avea acces la o scură prezentare. Încercați să cuprindeți tot ce este mai important, mai captivant despre afacerea dumneavoastră în acest paragraf.

Informații

about us termeni si conditii politica de confidentialitate

Contact

invita prieteni contact administrator opinia ta raportează eroare

Copyright © 2010 - 2016 
Romania Tourist Info

Regiuni Turistice

transilvania moldova muntenia banat crișana bucovina oltenia dobrogea marea neagră delta dunării dunărea bucurești maramureș

Categorii
Obiective Turistice

orașe muzee case memoriale cetăți / castele mănăstiri / biserici turism rural drumeție munți peșteri lacuri râuri pescuit parcuri naționale rezervații naturale

Utile

Hartă Rutieră

Colaboratori

Scoalagabi

 

Referinte

Romania Tourist Info pe Facebook Romania Tourist Info pe Twitter RSS feed
PageRank Checking Icon

Parteneri

Societatea Carpatină Ardeleană Harta Rutiera a Romaniei toți partenerii