Turism Romania
blank

Obiective Turistice

Cazare Hartă Imagini Jurnal Turistic Comunitate

Mănăstirea Balaciu

Mulțumim colaboratorilor: gabi

(3 voturi)

Informații
Generale

Galerie
Foto
Hartă
Turistică
Cazare
în Apropiere
Păreri și Sfaturi
Pentru Turiști
Agrement

Istorie, Cultura, Traditie, Legende, Manastiri, Biserici

Informații Geografice

Cea mai apropiata localitate
sat Crasanii de Sus, jud. Ialomita

Județ
Nespecificat

Zona Turistică
Muntenia

Coordonate Geografice
44.393025283358604(Lat.), 26.089770507812545(Lon.)

Accesibilitate

Specifică o localitate de pornire și afișează harta rutieră spre sat Crasanii de Sus, jud. Ialomita.

( hartă rutieră )

De aici, obiectivul turistic este accessibil
mașina de familie, fără mijloace de transport în comun

Descriere

Manastire de calugari
Staret: Teofil Belea
Adresa: sat Crasanii de Sus, jud. Ialomita
Telefon:
Acces:
Ctitor:
Anul zidirii:
Hramul: Adormirea Maicii Domnului

Manastirea Balaciu: Istoric

Aºezatã la mai bine de 20 km est de Urziceni, pe drumul Sloboziei cãtre mare ºi aproape de malul stang al raului Ialomiþa, Mãnãstirea Balaciu se ridicã intr-unul dintre cele mai frumoase ºi mai incãrcate de spiritualitate locuri din Bãrãgan. Peste rau se inalþã Piscul Crãsani, acolo unde in secolele IV i.Hr.-I i.Hr. s-a aflat celebra davã, identificatã de istorici fie cu Netindava lui Ptolemeu, fie cu Helis (,,Cetatea Soarelui”), unde Dromichaites l-a adus pe regele macedonean al Traciei, Lysimach. Intr-o zonã in care existau in timpurile medievale aºezãri de moºneni, la Balaciu de Jos aveau moºie, in jurul anului 1800, boierii Piteºteanu, originari din pãrþile argeºene. Pe moºia numitã Piteºteanu sau Pitiºteanu, a fost intemeiatã Odaia Piteºteanului, aºezare de crescãtori de animale ºi de agricultori. Biserica satului, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost ridicatã in locul unui lãcaº mai vechi (amintit de tradiþia localã) intre anii 1821-1841, ctitorii sãi fiind Neacºu Piteºteanu ºi soþia sa, Ecaterina. Lãcaºul a fost reparat in anul 1869 de cãtre nora acestora, Maria Piteºteanu, soþia fostului ocarmuitor (prefect) al judeþului Ialomiþa, Constantin Piteºteanu.
Dupã mai multe revãrsãri ale raului Ialomiþa, locuitorii satului Piteºteanu sau Balaciu de Jos au hotãrat strãmutarea satului pe o vatrã nouã (la circa 4 km spre nord), in vatra veche biserica rãmanand singura construcþie. In vara anului 1927, cu ocazia unei vizite canonice in Bãrãgan, P.S.Gherontie Nicolau, Episcopul Constanþei, afland biserica pãrãsitã, a hotãrat intemeierea acolo a unei mãnãstiri, cu atat mai mult cu cat in intreg Bãrãganul nu mai exista vreo mãnãstire, incã din vremea lui Cuza-Vodã. Pe baza consideraþiilor arhiereului, hotãrarea privind intemeierea Mãnãstirii Balaciu a fost luatã la 24 septembrie 1927 de cãtre Consiliul Economic al Mãnãstirii Tatlageac, unde se afla atunci comunitatea monahalã a Eparhiei Constanþei. Oficial, Mãnãstirea Balaciu a fost intemeiatã la 29 mai 1929, cand Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat infiinþarea sa. Ctitorul mãnãstirii a fost, cu vorba ºi cu fapta, P.S.Episcop Gherontie Nicolau (1867-1948), iar aºezãmantul i-a purtat o vreme numele, de la intemeiere ºi panã in anul 1942: Manãstirea ,,Gherontie Episcopul” Balaciu. Din anul 1942, dupã ce Sfantul Sinod a interzis ca aºezãmintele monahale sã mai poarte numele unor arhierei in viaþã, aºezãmantului i s-a schimbat numele in Mãnãstirea Adormirea Maicii Domnului Balaciu, nume pãstrat panã la desfiinþarea din anul 1961 ºi reluat odatã cu reintemeierea din anul 1991. Popular, aºezãmantului i s-a zis de cãtre sãtenii din imprejurimi, Mãnãstirea Piteºteanu.


Intre anii 1936-1939, in cadrul mãnãstirii a funcþionat ªcoala de Cantãreþi Bisericeºti ,,Episcopul Gherontie”, venitã de la Constanþa ºi mutatã ulterior la Medgidia.Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a afectat biserica ºi casele mãnãstireºti, reparate la sfarºitul anului urmãtor, cu fonduri de la Ministerul Culturii Naþionale ºi Cultelor. Dupã rãzboi, mãnãstirea a fost afectatã de schimbãrile din þarã, vieþuitorii originari din Basarabia fiind nevoiþi sã pãrãseascã comunitatea. Au urmat seceta prelungitã, cotele din recolte impuse de autoritãþile comuniste ºi pierderea treptatã a domeniului mãnãstiresc. Pe baza decretului no.510 din 1959 al regimului comunist, anticreºtin ºi antinaþional, in Vinerea Patimilor din anul 1961, Mãnãstirea Balaciu a fost desfiinþatã, ultimii vieþuitori strãmutandu-se la Mãnãstirea Cãldãruºani. Panã in anul 1989, mãnãstirea s-a aflat in patrimoniul cooperativei agricole din Balaciu, fiind transformatã in ,,puierie”. Cu trecerea anilor, au dispãrut toate construcþiile, singurã bisericã rãmanand in camp, monument al credinþei neamului.In anul 1990 s-a constituit un comitet de iniþiativã, apoi a luat fiinþã Asociaþia ,,Prietenii Mãnãstirii Piteºteanu”, in frunte cu foºti vieþuitori de la Balaciu. Aceasta a depus stãruinþe deosebite pentru reinfiinþarea mãnãstirii, primindu-se fonduri de la Comisia Monumentelor Istorice, pentru refacerea bisericii. Oficial, Mãnãstirea Balaciu a fost reintemeiatã la 28 august 1991, cand a primit aprobarea P.F.Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Strãdaniile pentru ridicarea unui aºezãmant, care in strãlucire il intrece pe cel dinainte, au fãcut astãzi din Mãnãstirea Balaciu unul dintre cele mai mari aºezãminte monahale din Mitropolia Ungrovlahiei. Noul ctitor al acestei ,,Perle a Bãrãganului”este P.C.Arhimandrit Teofil Belea, venit de pe Valea Teleajenului. Numit stareþ la 27 august 1991, ºi-a legat numele cu totul ca nou ctitor al mãnãstirii, unde panã in anul 2000 s-au ridicat biserica mare, casele mãnãstireºti, clopotniþa ºi stãreþia, adãugandu-se paraclisului adus din þinutul Sucevei ºi incintei cu poarta de lemn, ridicate in anul 1990. Sfinþirea bisericii mãnãstirii s-a fãcut dupã desãvarºirea picturii, la 15 august 2000, de cãtre P.S.Dr.Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor ºi de P.S.Galaction, Episcopul Alexandriei ºi Teleormanului.Comunitatea monahalã de la Balaciu duce astãzi viaþã de obºte sub pãstorirea vrednicului sãu stareþ, in acelaºi timp exarhul mãnãstirilor ºi schiturilor din Eparhia Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Cãlãtorului care merge sau vine dinspre mare i se infãþiºeazã in mijlocul Bãrãganului, la Balaciu, cãtre ,,coasta” ce insoþeºte malul raului Ialomiþa, silueta sveltã, albã ºi reflectand prin acoperiºurile sale razele soarelui, a bisericii mari a splendidului aºezãmant ridicat pe temelia ctitoriei de odinioarã a boierilor Piteºteanu: Mãnãstirea Balaciu, cununã a Bãrãganului.

Obiective Turistice pe o rază de 50 Km

Cazare pe o rază de 50 Km

Unitate Turistică Exemplu

sloganul dumneavoastră aici

Clasificare:

Localizare: Poiana Mărului

Aprecieri: 

Pentru ca fiecare vizitator să-și formeze o impresie despre unitatea dunmneavoastră este bine să definiți o foarte scurtă prezentare ce va apărea în majoritatea paginilor principale respectiv în motoarele de căutare. Astfel indiferent pe ce pagină a mini site-ului dumneavoastră sosește clientul, va avea acces la o scură prezentare. Încercați să cuprindeți tot ce este mai important, mai captivant despre afacerea dumneavoastră în acest paragraf.

Informații

about us termeni si conditii politica de confidentialitate

Contact

invita prieteni contact administrator opinia ta raportează eroare

Copyright © 2010 - 2016 
Romania Tourist Info

Regiuni Turistice

transilvania moldova muntenia banat crișana bucovina oltenia dobrogea marea neagră delta dunării dunărea bucurești maramureș

Categorii
Obiective Turistice

orașe muzee case memoriale cetăți / castele mănăstiri / biserici turism rural drumeție munți peșteri lacuri râuri pescuit parcuri naționale rezervații naturale

Utile

Hartă Rutieră

Colaboratori

gabi

 

Referinte

Romania Tourist Info pe Facebook Romania Tourist Info pe Twitter RSS feed
PageRank Checking Icon

Parteneri

Societatea Carpatină Ardeleană Harta Rutiera a Romaniei toți partenerii